Hậu Giang đưa chính sách khuyến công vào cuộc sống 

Xem với cỡ chữ
Theo Sở Công thương Hậu Giang, những năm qua, hoạt động khuyến công đã đưa công nghiệp nông thôn tỉnh khởi sắc và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nguồn hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia 3,51 tỷ đồng đã kịp thời giúp các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu, tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn.

Các cơ sở công nghiệp nông thôn tuy quy mô nhỏ nhưng dần mạnh dạn hơn trong cách nghĩ, cách làm, đầu tư máy móc tiên tiến để theo kịp sự tiến bộ của công nghệ và nhu cầu cao của thị trường. Đến nay, UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt 3 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ 550 triệu đồng; giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các kỳ hội chợ do Cục Công thương địa phương phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức trong năm 2020.

Bên cạnh việc hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại địa phương, Sở Công thương Hậu Giang đã thực hiện các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn mang tính bền vững, trong đó đa dạng hóa nông sản, chú trọng phân khúc sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, công nghiệp phải gắn và hỗ trợ nông nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, kêu gọi đầu tư công nghiệp có trọng tâm, đặc biệt là chế biến sản phẩm cây ăn trái. Hàng năm, Sở Công thương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để kịp thời phát hiện các sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển để đề cử tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia.

Cần những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến công - Ảnh: Thu Phương

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công nghiệp nông thôn của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại và phải đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn kinh phí khuyến công những năm qua đã góp phần kích thích cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, nhưng số lượng cơ sở được hỗ trợ chưa giải quyết được nhiều vấn đề cho khâu sản xuất hàng hóa, các DN chưa thật sự mặn mà với các chính sách hỗ trợ khuyến công. Các chính sách hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cần nhiều thời gian, thủ tục thực hiện dẫn đến nhu cầu của DN không còn phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất.

Để khắc phục những khó khăn và hạn chế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang xác định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương nhằm đưa chính sách khuyến công đến cơ sở, tạo điều kiện để doanh nghiệp vay vốn ưu đãi đầu tư đổi mới công nghệ; ưu tiên các chương trình, đề án phát triển công nghiệp cơ khí hóa phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương, sử dụng nhiều lao động, góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu tại chỗ và có thị trường xuất khẩu…

M.Hương