HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ 13