Hỗ trợ DN ứng dụng phần mềm máy tính có bản quyền 

Xem với cỡ chữ

      Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng đang phối hợp với các chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Microsoft thực hiện chương trình tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ứng dụng các phần mềm máy tính có bản quyền.
      Đợt 1 của chương trình này được triển khai đến hết ngày 30. Các cơ quan, doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về phần mềm; Được đăng ký là thành viên miễn phí khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam (VNemart) trong vòng 1 năm.

PV