Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch 

Xem với cỡ chữ
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay, đã có trên 320.000 đơn vị sử dụng lao động được thông báo giảm đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với trên 10 triệu lao động; số tiền được giảm là gần 7.500 tỷ đồng.

4.573 người lao động được hưởng hỗ trợ

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay, ngành BHXH đã gửi danh sách người lao động được hưởng hỗ trợ đến 68.886 doanh nghiệp để rà soát thông tin của người lao động làm cơ sở chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Số người lao động được giải quyết thủ tục và nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 4.573 người; tương ứng số tiền là trên 13,16 tỷ đồng. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động, ngành BHXH Việt Nam chủ trương thực hiện đa dạng, linh hoạt các hình thức giao dịch hồ sơ để triển khai các chính sách hỗ trợ theo sự lựa chọn của người thụ hưởng, giúp người lao động và người sử dụng lao động có thể tiếp cận chính sách thuận lợi nhất và trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở nền tảng dữ liệu và hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin sẵn có, BHXH Việt Nam đã rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục với người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, đã rút ngắn từ 5 - 10 ngày so với quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Qua những ngày đầu triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hầu hết 63 BHXH tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực rà soát dữ liệu, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để gửi đến các doanh nghiệp rà soát, bổ sung thông tin. Theo quy trình, khi doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đã được bổ sung thông tin, nhất là thông tin về tài khoản ATM, cơ quan BHXH sẽ nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ đến người lao động theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, thông báo giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng đã và đang được gửi đến các doanh nghiệp. Các nội dung công việc đang được toàn ngành BHXH triển khai với tinh thần khẩn trương nhất, nhằm đưa chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và doanh nghiệp sớm nhất có thể.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nguồn: ITN

Mở rộng đối tượng hỗ trợ

Theo Tổng cục Thống kê, khả năng tự cường của khối doanh nghiệp cũng là một vấn đề trong bối cảnh hiện nay. Dịch bệnh đã bào mòn khả năng chống chịu của khối doanh nghiệp khi thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Mở cửa trở lại, doanh nghiệp phải mất thời gian để khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh như trước khi có dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm, còn 2 yếu tố có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP tích cực. Đó là nguồn vốn từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116/NQ-CP và thúc đẩy đầu tư công trong những tháng cuối năm sẽ là động lực tác động tích cực đến tiêu dùng và đầu tư. Giải ngân đầu tư công 250.000 tỷ đồng sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành xây dựng, từ đó lan tỏa tích cực đến các ngành khác, kích thích kinh tế tăng trưởng. Khi vốn đầu tư công tăng lên 1 điểm phần trăm sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP thêm 0,06%. Nếu từ nay đến cuối năm, giải ngân nguồn vốn đầu tư công gần 250.000 tỷ đồng sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng GDP.

Theo các chuyên gia, gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực tới việc gia tăng tiêu dùng của dân cư, kích thích vào tổng cầu đang yếu, khi đó phía cung sẽ được thúc đẩy, tăng sản lượng sản xuất. Mặt khác, một phần gói hỗ trợ này cũng được chi cho người sử dụng lao động để giải quyết những khó khăn trước mắt, chuẩn bị điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm.

Liên quan đến gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, hiện ngành BHXH Việt Nam đã và đang tích cực triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và 386.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này. Ngay cả với những người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 vẫn được hưởng chính sách.                                             

Kim Anh