Hoạt động tín dụng chính sách

Hoàn thành "mục tiêu kép" 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù trong năm 2020, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tục với diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, ban, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và góp phần tích cực vào sự ổn định của nền kinh tế, chính trị xã hội đất nước, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tổng nguồn vốn tăng 21.532 tỷ đồng

Trong năm 2020, NHCSXH tăng cường công tác huy động vốn và tập trung thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31.12.2020 đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.882 tỷ đồng so với năm 2019. Điển hình, một số chi nhánh đạt mức tăng cao như TP Hà Nội (+1.154 tỷ đồng), TP Hồ Chí Minh (+854 tỷ đồng), TP Đà Nẵng (+368 tỷ đồng), Bình Dương (+263 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (+175 tỷ đồng), Đồng Nai (+148 tỷ đồng), Bình Định (+114 tỷ đồng), Quảng Ninh (+112 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (+111 tỷ đồng)... Bên cạnh đó, một số đơn vị tuy ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quan tâm, tạo điều kiện, dành một phần ngân sách, ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông...

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2020 đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng (+9,4%) so với cuối năm 2019, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NHCSXH đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thực hiện phương án bảo đảm hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh. NHCSXH cùng Ngân hàng Nhà nước phối hợp với bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, có cơ sở triển khai cho người sử dụng lao động vay, để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định.

Theo đó, đến hết 2020, NHCSXH đã thực hiện giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động bị ngừng việc. Bên cạnh đó, NHCSXH gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 242,7 nghìn khách hàng; cho vay bổ sung 122,9 nghìn khách hàng với số tiền 3.112 tỷ đồng, cho vay mới 1.943 nghìn khách hàng với số tiền 71.585 tỷ đồng.

Vốn chính sách đã giúp cho nông dân huyện Thuận Châu, Sơn La vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Nguồn: ITN 

Sẵn sàng cho tình hình mới

Năm 2020, NHCSXH đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 361 nghìn lao động, giúp hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 44,6 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giúp 207 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho hơn 8,5 nghìn người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 17,3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 6,2 nghìn căn nhà ở xã hội…

Bước sang năm 2021, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, NHCSXH xác định luôn đồng hành, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vượt khó trong đại dịch, trong khó khăn. Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, NHCSXH tiếp tục huy động nguồn vốn, trong đó, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn... nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và bảo đảm khả năng thanh khoản của toàn hệ thống.

Tiếp tục chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và các cơ quan chức năng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của NHCSXH, bảo đảm hoạt động của toàn hệ thống hiệu quả, an toàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác tự kiểm tra trong từng khâu thực hiện quy trình nghiệp vụ. NHCSXH các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt; đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống.

Bình Nhi