"Chúng tôi tự hào về sự phát triển của ngành"

Ngày 3.10 là Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn (KTTV) Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành KTTV (3.10.1945 - 3.10.2020) Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn GS.TS. TRẦN HỒNG THÁI - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiều hoạt động tổ chức hướng tới 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

Chiều 27.11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức thông tin về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (10.12.1945 - 10.12.2020), giúp cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân khu 7. Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung chủ trì hội nghị.

Nhiều giải pháp mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế Liên minh Hợp tác xã

Chiều ngày 27.11, tại Trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo…

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện với nhiều vùng miền nông thôn trên địa bàn cả nước ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn. Hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục ở nhiều nơi được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới. Đời sống kinh tế nông thôn, nông dân phát triển. Cấu trúc lại cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tạo động lực không chỉ phát triển tại chỗ mà còn thúc đẩy các địa phương khác, vùng, ngành khác… kết quả này có sự đóng góp từ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đâu là giải pháp căn cơ ?

Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã và đang phát triển rộng khắp trên các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, số hợp tác xã tổ chức, hoạt động quy mô lớn chưa nhiều, sự liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau theo mô hình Liên hiệp hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp mới được hình thành bước đầu. Cả nước vẫn còn 900 hợp tác xã chưa tổ chức lại hoạt động, chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012…

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực cho sự phát triển

Đến nay, cả nước có 27.266 hợp tác xã, 100 liên hiệp hợp tác xã và 115.213 tổ hợp tác, thu hút 10 triệu thành viên. Hàng năm, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới đều tăng và đa dạng về loại hình ở các địa phương gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Chính sự phát triển không ngừng lớn mạnh cả số lượng, chất lượng và quy mô của kinh tế tập thể đã góp phần đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Khi vai trò nòng cốt dẫn dắt kinh tế tập thể được đẩy mạnh

Thời gian qua, bằng việc phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có nhiều hoạt động cụ thể trong việc vừa đẩy mạnh triển khai vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã và vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

BHXH Đồng Nai bổ nhiệm Giám đốc BHXH huyện Long Thành

Căn cứ Công văn số 3435/BHXH-TCCB ngày 30.10.2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc phê duyệt bổ nhiệm viên chức quản lý; Công văn số 193-CV/HU ngày 17.9.2020 của Huyện ủy Long Thành về việc thống nhất hiệp y bổ nhiệm Giám đốc BHXH huyện Long Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tú, Phó Giám đốc điều hành, quản lý BHXH huyện Long Thành giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện Long Thành kể từ ngày 1.11.2020.

Đổi mới để tiếp tục nâng cao về chất và lượng

Một trong những mục tiêu của kinh tế tập thể, hợp tác xã mà chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới là phải trở thành hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phổ biến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cao nhất cho thành viên các hợp tác xã và cộng đồng…

Sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm quốc gia

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có nhiều hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng được mở rộng. Mô hình này đã trở thành xu thế tổ chức sản xuất để hợp tác xã nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Lấy chính sách làm đòn bẩy

Đến nay, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút 10 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân tham gia, so với năm 2015, tăng 1,6 triệu thành viên... chính nhờ thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nên kinh tế tập thể, hợp tác xã đã góp phần đưa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiếp tục phát triển.

An ninh phát triển

Hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Quảng Ninh chính là hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các địa phương trong cả nước. Những tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn, cần được khai thác hiệu quả. Đặc biệt là về yếu tố con người năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới; hạ tầng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; nhiều cảnh quan đẹp, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc...

Xem tiếp...