Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ Mười một, sáng 22.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Hội đồng Dân tộc đã cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, tuy nhiên, về nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, Khoản 4, Điều 4 dự thảo luật, có ý kiến cho rằng, cần bổ sung bài học lớn có tính nguyên tắc chỉ đạo thực thi nhiệm vụ biên phòng mà Đảng, Nhà nước ta đã đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đàm phán, đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đó là “phải luôn luôn kiên quyết, kiên trì xử lý các tình huống liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ”. Quan điểm trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong suốt quá trình tiến hành đàm phán phân giới cắm mốc trên đất liền, phân định Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển chồng lấn, xử lý những sự kiện tàu thuyền, giàn khoan của nước ngoài xâm phạm vùng biển, thềm lục địa của nước ta; và đã cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu tại cuộc làm việc  

Liên quan đến quy định tại Điều 15, về hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới, có ý kiến đề nghị, quy định cần được diễn đạt rõ ràng, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu hơn để tránh hiểu sai hoặc cố ý lạm dụng. Theo quy định của dự thảo Luật, có 4 trường hợp là căn cứ để người có thẩm quyền thuộc bộ đội biên phòng ra quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực viên giới, qua lại biên giới và theo đó là 3 nhóm hoạt động bị hạn chế hoặc tạm dừng. Song quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 15 không có sự ăn nhập với nhau. Vì vậy, cần thiết kế lại theo hướng khoản 1 quy định rõ các trường hợp hạn chế, các trường hợp tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, vì hạn chế và tạm dừng là hai khái niệm khác nhau. Tương ứng với từng trường hợp, khoản 2 quy định cụ thể ở vành đai biên giới, khu vực biên giới sẽ hạn chế hoạt động gì, tạm dừng hoạt động gì?

Đối với quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Điều 16, dự thảo Luật, các đại biểu đề nghị xem lại việc liệt kê các trường hợp tại điểm b, Khoản 2, Điều 16 đã đủ chưa, nếu tàu thuyền chở chất phóng xạ, ngoại tệ, người xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người thì có xử lý không… Cần quy định rất chặt chẽ, tránh những lỗ hổng ngay trong quy định của luật, dẫn đến việc hướng dẫn thi hành sau này gặp khó khăn.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc