Huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa

Huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa

Ngày 21.10, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng Đoàn làm việc với huyện Mỹ Đức về thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND (ngày 13.7.2012) của HĐND thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (NQ11).