Bài 3: Không lệ thuộc nhiều vào báo cáo giám sát

Bài 3: Không lệ thuộc nhiều vào báo cáo giám sát

Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện Mường Tè căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương tiến hành khảo sát, kiểm tra một số nội dung hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại những nơi được giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của địa phương. Kết quả phân tích, xem xét hồ sơ và trực tiếp khảo sát tại cơ sở giúp đoàn giám sát nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác để không lệ thuộc nhiều vào báo cáo giám sát.