​​​​​​​Bài 1  Trả “nợ” niềm tin và kỳ vọng

​​​​​​​Bài 1 Trả “nợ” niềm tin và kỳ vọng

Huy hiệu của người đại biểu dân cử không chỉ ở tấm hình cài trên ngực áo, mà đó còn ở trong tim - là sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân dành cho người đại biểu mà mình đã trao gửi bằng lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng. Đó mới chính là huy hiệu cao quý nhất mỗi đại biểu dân cử tận tâm vì nước, vì dân đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Đó cũng chính là những điều trân quý còn lại theo thời gian.