Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ X 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22/6, tại Hà Tĩnh diễn ra Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ X năm 2012 do Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã có nhiều thành tựu đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của vùng và của từng địa phương. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước về KHCN từng bước được tăng cường, hệ thống thông tin điện tử, phòng thí nghiệm, phòng công nghệ sinh học của các trung tâm trực thuộc được đầu tư tương đối hiện đại. Tổng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ phê duyệt của vùng giai đoạn 2010 - 2012 là hơn 365 tỷ đồng. Trong đó, chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) chiếm 55%, tăng cường các hoạt động quản lý chiếm 20%, chi cho tăng cuờng tiềm lực là 5%...
 
Các chương trình đề tài dự án KHCN của các tỉnh trong vùng đã tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá, xã hội, y tế, quốc phòng an ninh, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Riêng tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã xây dựng xong Đề án KHCN phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, những năm qua, ngành khoa học công nghệ các địa phương Bắc Trung bộ đã tập trung vào điều tra, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề ra các chủ trương chính sách phát triển KT-XH; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong tất cả các lĩnh vực KHCN như khoa học tự nhiên, điều tra cơ bản, sản xuất và đời sống đều có những bước phát triển mới. Một số đề tài, dự án tiêu biểu đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng thành công như như: thực hiện thành công ca ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế, đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng, dự báo nguy cơ sụt lún và đề xuất các giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do sụt lún đất ở Thanh Hóa, đề tài nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp cải tạo, sử dụng đất cồn cát ven biển theo hướng bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, các loại cây, con giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp điều kiện tự nhiên đặc thù đã được nghiên cứu và chuyển giao cho bà con nông dân, các mô hình sản xuất rau củ quả sạch đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những khó khăn của ngành KHCN các địa phương; các sáng kiến, giải pháp trong quá trình triển khai các chính sách của Nhà nước về KHCN; đổi mới cơ chế chính sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển KHCN; kinh nghiệm ứng dụng chuyển giao các thành tựu và tiến bộ KHCN vào đời sống. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã lắng nghe tình hình hoạt động KHCN của 6 tỉnh Bắc Trung bộ.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất, thời gian tới, hoạt động KHCN của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ tiếp tục quán triệt các chủ trương chính sách phát triển KHCN của Đảng và Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả các dự án lớn như Khu liên hợp luyện kim Vũng Áng, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, các khu kinh tế ven biển Vũng Áng, Chân Mây, Hòn La và các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương. Đồng thời, xây dựng và phát huy tiềm lực KHCN, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống, tham mưu cho các cơ quan chức năng hoàn thiện khung khổ pháp lý và các chủ trương chính sách khuyến khích và đẩy mạnh các dự án đầu tư công nghệ cao và các dự án phát triển KHCN nói chung.

Tự Cường