Cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong liên kết vùng

Lược ghi phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị