Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30.9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đã giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Cụ thể, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 68 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản, như: quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đã giới thiệu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020. 

Đáng chú ý, Luật cũng đã thu hẹp phạm vi loại văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lâp đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, Luật năm 2020 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật. Theo Thứ trưởng, để đưa đạo luật này vào cuộc sống, phát huy hết hiệu quả là một vấn đề không đơn giản nên các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, nắm kỹ các nội dung mới của Luật năm 2020 và các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai thi hành Luật này của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đầy đủ, triệt để, hiệu quả các nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020 có nhiều điểm tiến bộ. 

Thứ trưởng cũng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan cần làm tốt công tác phối hợp để triển khai hiệu quả kế hoạch triển khai Luật năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành mới đây. Trong đó lưu ý về việc cho ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP; tham mưu cho bộ, ngành, cơ quan xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Luật năm 2020 của Bộ, ngành mình và tổ chức các hội nghị, tập huấn chuyên sâu để phổ biến, quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Luật.

Tin và ảnh: Phạm Hải