Hội Nông dân Hải Phòng thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 

Xem với cỡ chữ
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị thành lập CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố; đồng thời giới thiệu mô hình ứng dụng công nghệ cao về nông nghiệp tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố.

Theo đó, Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là tổ chức đại diện cho các hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố Hải Phòng do Hội Nông dân Hải Phòng quyết định thành lập trên cơ sở hoạt động tự nguyện, không vì lợi nhuận, tuân thủ pháp luật và theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố. 

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 15 thành viên, bao gồm các ngành nghề kinh doanh như: trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng thủy, hải sản; sản xuất, chế biến, dịch vụ thương mại. 

Các đại biểu tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao về nông nghiệp tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TP

Với quy mô từ 50 thành viên trở lên, Câu lạc bộ tập hợp những hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố nhằm liên kết các hộ sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu nhập của nông dân. Từ đó hình thành tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Hội Nông dân Hải Phòng cần là chỗ dựa vững chắc và cầu nối hiệu quả giữa Câu lạc bộ với thành phố, Trung ương Hội Nông dân, các sở, ngành để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ thành viên, hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới và tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ và Dạy nghề nông dân và tổ chức tốt dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ cần phát huy vai trò là hạt nhân liên kết, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, tạo động lực thi đua sản xuất kinh doanh trong hội viên, nông dân toàn thành phố.

Bùi Linh