Hội thảo Công bố kết quả đánh giá bổ sung thực trạng ô nhiễm dioxin và kiến nghị kế hoạch sử dụng đất tại sân bay Biên Hòa 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10/3 tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng Ban Chỉ đạo 33), phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo Công bố kết quả đánh giá bổ sung thực trạng ô nhiễm dioxin và kiến nghị kế hoạch sử dụng đất tại sân bay Biên Hòa.

Thông tin tại Hội thảo cho thấy, các nghiên cứu mới nhất do dự án Xử lý dioxin tại các điểm nóng ô nhiễm nặng tại Việt Nam được tài trợ bởi GEF/UNDP, thực hiện trong năm 2013, ở bên ngoài về phía Tây sân bay và các hồ trong sân bay Biên Hòa, đã phát hiện thêm một số điểm ô nhiễm dioxin mới. Cụ thể trong 28 hồ khảo sát có 16 hồ nồng dioxin vượt ngưỡng cho phép, mẫu cao nhất vượt đến hơn 8.000ppt. Đặc biệt, các hồ mới đào hoặc hồ ở vị trí cao hơn trong sân bay cũng bị phát hiện ô nhiễm.
 
Theo kết quả phân tích khoảng 110 mẫu đất và trầm tích được lấy theo các hướng thoát nước từ sân bay và theo chiều sâu trung bình 30cm, đã phát hiện một số mẫu trầm tích chủ yếu nằm ở các mương thoát nước sát sân bay có nồng độ cao hơn tiêu chuẩn cho phép; cùng với đó cũng có một số mẫu đất vượt ngưỡng dioxin cho phép. Ngoài ra, tỷ lệ 2,3,7,8-TCDD/TEQ ở trong 53/55 mẫu đất và mẫu trầm tích lấy trong sân bay, gần các hồ ở khu vực phía Bắc và Đông sân bay Biên Hòa chiếm từ 60 - 98,5%, cho thấy nguồn gốc chính ô nhiễm dioxin là từ chất độc hóa học được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
 
Các chuyên gia đánh giá, mức độ ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa so với sân bay Đà Nẵng, Phù Cát lớn hơn, phức tạp hơn nhiều. Vì vậy cần phải tiếp tục tiến hành quan trắc để có bức tranh toàn cảnh về tình trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý. Các chuyên gia khuyến cáo nên tiến hành ngay các biện pháp để bảo vệ sức khỏe người dân. Đối với các hồ trong sân bay, tuyệt đối không được tiếp xúc và phải dừng mọi hoạt động kinh doanh, đánh bắt thủy, hải sản. Khu vực bên ngoài phía Tây sân bay theo kênh thoát nước, mặc dù nồng độ không cao, nhưng vẫn phải khuyến khích người dân sử dụng nước máy.
 
Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 cũng sẽ bàn giao kết quả điều tra, khảo sát cho Bộ Quốc phòng để hoàn thiện kế hoạch tổng thể xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, bao gồm cả kế hoạch sử dụng đất. Những kết quả này cũng là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thực hiện.

Theo TTXVN