Hội thảo Tổng kết Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày kết quả việc xây dựng chính sách quản lý môi trường nước cũng như các ý kiến đề xuất cho hệ thống quản lý thông tin môi trường nước tại Việt Nam; chia sẻ những kiến thức và các công cụ về quản lý môi trường nước và kiểm soát ô nhiễm như xây dựng kế hoạch quan trắc, kiểm soát chất lượng trong quan trắc, kiểm kê nguồn ô nhiễm, thanh tra hiệu quả và nâng cao nhận thức. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp, các kế hoạch hành động tiếp theo về quản lý môi trường nước tại Việt Nam trong những năm tới.
 
Được biết, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết và thực hiện 8 dự án với Nhật Bản về các lĩnh vực môi trường nước, môi trường không khí, đa dạng sinh học, kiểm kê khí nhà kính... Riêng Tổng cục Môi trường đang thực hiện 3 dự án hỗ trợ kỹ thuật về quản lý môi trường nước, không khí, đa dạng sinh học với kinh phí 13 triệu USD.
 
Cùng với đó, Chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA hỗ trợ cho Việt Nam nhiều chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường như quan trắc môi trường, bảo vệ môi trường các lưu vực sông, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học... Qua việc thực hiện Dự án, nhiều kinh nghiệm, kiến thức về quản lý môi trường của Nhật Bản đã được truyền đạt cho các đối tác Việt Nam.

XP