Hội thảo Giáo dục 2020

Hơn 100 tham luận, 250 đại biểu tham dự 

Xem với cỡ chữ
Theo thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 25.11, đã có 105 bài tham luận gửi đến Ban tổ chức Hội thảo Giáo dục - VEC 2020, 250 đại biểu sẽ tham dự hội thảo. Với chủ đề “Tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn”, hội thảo sẽ chính thức diễn ra ngày 27.11 tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong ba đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Trước những yêu cầu mới của thời đại, giáo dục đại học nước ta cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, sáng tạo, trong đó tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phạm Tất Thắng cho biết, hội thảo tập trung vào chính sách pháp luật liên quan đến tự chủ đại học và khuyến nghị các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn - Ảnh: Duy Thông

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học cũng đã ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ tháng 7.2019.

Chủ đề của hội thảo được đánh giá là mang tính thời sự và ý nghĩa - Ảnh: Duy Thông

"Tuy nhiên, từ quy định chính sách đến thực tiễn thi hành cũng còn nhiều rào cản cần phải tháo gỡ, còn khoảng cách cần phải thu hẹp. Vì vậy, chủ đề Hội thảo Giáo dục năm nay do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì tổ chức, “Tự chủ đại học - từ chính sách đến thực tiễn”, rất có ý nghĩa và mang tính thời sự”, Phó Chủ nhiệm Phạm Tất Thắng nói. 

Hội thảo Giáo dục - VEC 2020 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức. Sẽ có 250 đại biểu chính thức tham dự hội thảo, bao gồm đại diện các cơ quan của Quốc hội; các bộ, ngành Trung ương; các đại biểu Quốc hội đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học; các tổ chức quốc tế; các nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học; các chuyên gia, nhà khoa học... Dự kiến, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu.

Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về một số vấn đề liên quan đến hội thảo và chủ đề của hội thảo - Ảnh: Duy Thông
Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về một số vấn đề liên quan đến hội thảo và chủ đề của hội thảo - Ảnh: Duy Thông

Hội thảo Giáo dục 2020 nhằm tạo diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học, nhất là từ sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành; trên cơ sở đó, đề xuất các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nội dung các tham luận gửi đến hội thảo được đánh gia đã bám sát chủ đề, với nhiều góc nhìn khác nhau về thể chế, cơ chế thực hiện tự chủ đại học; mối quan hệ giữa trường đại học với cơ quan quản lý có thẩm quyền cũng như giữa các thiết chế quyền lực trong nội bộ nhà trường; trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học và đặc biệt là về vấn đề tài chính, sở hữu của cơ sở giáo dục đại học công lập trong thực hiện tự chủ.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo sẽ được chia thành 3 phiên chính, gồm phiên về các vấn đề chung và 2 phiên chuyên đề sâu về thể chế tự chủ trong giáo dục đại học và tự chủ tài chính trong giáo dục đại học.

N.Linh