Hơn 2.000 tỷ đồng cho cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Xem với cỡ chữ

      Bộ NN và PTNT cho biết, năm nay, nguồn vốn đầu tư cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ là 2.033 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức quốc tế tài trợ gần 430 tỷ đồng, phần vốn còn lại là từ ngân sách Trung ương và huy động từ địa phương, người dân... Mục tiêu của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong năm nay là có thêm khoảng 2,7 triệu người được cung cấp nước sạch, nâng tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đạt 70%.

MẠNH DŨNG