Hà Nội:

Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cho biết: TP. Hà Nội đã hỗ trợ hơn 3.086 tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid -19, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 2.690 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là gần 395 tỷ đồng.

Cụ thể, các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,8 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với kinh phí 1.026 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 1,7 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với kinh phí gần 960 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện chính sách đặc thù của TP. Hà Nội, đến nay, các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND; rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho hơn 290.000 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là gần 300 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ ngày 23.7.2021 đến nay, các tổ chức chính trị, xã hội TP. Hà Nội cùng nhiều quận, huyện, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền trên 305 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội đã trích kinh phí gần 90 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho hơn 175.000 người khó khăn (bao gồm người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội). Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ được 106.000 người khó khăn với số tiền 54,7 tỷ đồng.

T. Linh