Hơn 43% diện tích rừng bị giảm là do chuyển đổi mục đích sử dụng 

Xem với cỡ chữ
Theo Dự thảo Đề án Quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2010 - 2015, trong 5 năm (2005 – 2009) có 328.379ha rừng bị mất - bình quân mỗi năm là 65.676ha. Trong đó mất rừng do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang làm các công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản… là 142.129ha, chiếm 43,28%. Điều đáng lo ngại là nguyên nhân mất rừng do chuyển đổi mục đích không chỉ ở mức độ cao, mà còn làm mất vĩnh viễn rừng tự nhiên có chất lượng từ rừng trung bình đến rừng giàu. Mặc dù diện tích rừng đang được tăng lên nhờ việc trồng rừng, nhưng không thể thay thế cho diện tích rừng đặc dụng bị mất. Do vậy, việc phân cấp quản lý, chính sách bảo vệ rừng đặc dụng, cân nhắc giữa lợi ích bảo vệ rừng và phát triển kinh tế, bồi hoàn rừng của từng dự án và chi trả dịch vụ môi trường là các vấn đề cần được Nhà nước triển khai đồng bộ, rõ ràng, minh bạch.