Hợp tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm 

Xem với cỡ chữ

      Tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban phối hợp Lào- Việt Nam về kiểm soát dịch bệnh ở động vật trên tuyến biên giới hai nước, các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã thoả thuận cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ở mỗi nước nhằm chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Hai bên cũng nhất trí thành lập nhóm công tác phối hợp nhằm phát hiện và xử lý các ổ dịch bệnh, các hoạt động vận chuyển trái phép gia súc và gia cầm trên dọc tuyến biên giới giữa hai nước trong năm nay.

ĐT