Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa 

Xem với cỡ chữ
Ngày 21.10, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng Đoàn làm việc với huyện Mỹ Đức về thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND (ngày 13.7.2012) của HĐND thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (NQ11).
Quang cảnh buổi giám sát
P.Long

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đặng Văn Cảnh cho biết: Ngay sau khi có nghị quyết, huyện Mỹ Đức đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung tuyên truyền về quy hoạch và phát triển văn hóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn. Hiện, toàn huyện có 282 di tích. Huyện đã đầu tư, tu bổ tôn tạo 40/96 di tích xuống cấp. Việc đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa cũng được thực hiện đồng bộ. Chỉ tính riêng giai đoạn 2013 - 2021, huyện đã đầu tư 708 tỷ đồng cho phát triển lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị: Huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận và huy động đông đảo Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quy hoạch và phát triển văn hóa; rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương... Đặc biệt, cần lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho phù hợp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị, huyện sớm hoàn thành kiểm kê, phân loại, đánh giá hiện trạng các di tích, làm cơ sở để xếp hạng, cắm mốc giới, sưu tầm bổ sung hồ sơ tư liệu di tích, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị, gắn kết việc bảo tồn di tích với phát triển du lịch; tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn thiếu. Bên cạnh cân đối, bố trí ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, huyện cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa.

PHI LONG