Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,59% 

Xem với cỡ chữ

Sáng 11.6, UBBC huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Theo ghi nhận, huyện đã chỉ đạo và tiến hành các bước đúng trình tự, quy định; dân chủ, đúng luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch Covid-19; chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, phát hiện giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,59%, bầu đủ 3 ĐBQH, 6 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 478 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu được bầu là những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

TRANG NGUYỄN