Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII