Khai mạc phiên họp bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.11, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã tổ chức Phiên họp thứ 11 nhằm tổng kết tình hình triển khai Đề án sông Đồng Nai trong năm 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2018.

Theo báo cáo Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, trong hai năm 2016 - 2017, các tỉnh, thành phố trên lưu vực đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án và đạt được nhiều kết quả như: Chất lượng nước của hệ thống sông được duy trì ổn định, đáp ứng các yêu cầu  phát triển của 11 tỉnh, thành phố; hệ thống quan trắc và giám sát môi trường nước được đầu tư; ban hành một  số cơ chế, chính sách, tạo được hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông; công tác điều tra, thống kê  nguồn nước thải và lập kế hoạch quản lý, xử lý được chú trọng, đặc biệt sự vào cuộc các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án nói riêng và trong công tác bảo vệ môi trường nói chung. Đã khánh thành và đưa vào sử dụng một loạt các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước... nâng cao đáng kể tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung, như Bình Dương tăng từ 20% lên 60%, TP Hồ Chí Minh tăng từ 13,2% lên 21%, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện chất lượng nước và vệ sinh môi trường trên lưu vực sông. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị phiên họp cần tập trung thảo luận 5 vấn đề, trong đó phải coi công tác bảo vệ môi trường là một hoạt động quan trọng, không thể tách rời trong tiến trình thực hiện chiến lược phát triển KT - XH. Đặc biệt, các bộ, ngành cần tích cực tham gia phối hợp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực tổng hợp để triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư khắc phục, phục hồi chất lượng môi trường nước các dòng sông, kênh, rạch thuộc hệ thống sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm, suy thoái.

Tin và ảnh: NHẬT ANH