Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 27.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 55. Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.