Khai mạc Phiên họp thứ Sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 8.12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ Sáu. Phiên họp được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 8 – 10.12, đợt 2 từ ngày 21 - 22.12.