Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khẩn trương tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu bế mạc Đại hội của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN XUÂN KÝ

Ba ngày qua, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nghiêm túc, khoa học. Các đại biểu đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Ðảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, thẳng thắn; nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tỉnh. Hôm nay, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đề ra.

Đại hội chúng ta rất vinh dự và tự hào được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo Đại hội.

Thành công của Ðại hội hôm nay, cũng như những thành tựu quan trọng tỉnh đạt được 5 năm vừa qua là sự kế thừa, kết nối qua nhiều nhiệm kỳ và mang đậm dấu ấn lãnh đạo của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XIV. Trong đó, có những đại biểu nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV, có đại biểu đã chuyển công tác, có đại biểu đã nghỉ hưu. Đại hội đánh giá cao, trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí; xin chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của mình để xây dựng, phát triển địa phương.

Thành công của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV tạo khí thế phấn khởi cho Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vững bước trong chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển tiếp theo. Sau Ðại hội, chúng ta phải khẩn trương cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Trước hết, các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội lần thứ XV của Ðảng bộ tỉnh; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động, đưa sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển tỉnh Quảng Ninh nhanh, toàn diện, vững chắc trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Khóa XV cần khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, nhất là quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội vào Nghị quyết vừa được Đại hội thông qua, hoàn thiện chương trình hành động, chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án công tác lớn đã được Ðại hội quyết định; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh và của cả hệ thống chính trị.

Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết đại hội trên từng lĩnh vực công tác, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội với quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Những năm tới, chúng ta có nhiều triển vọng và thời cơ phát triển, nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và khó dự đoán, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Quảng Ninh phải linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để triển khai có hiệu quả nghị quyết của đại hội. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quảng Ninh, đồng bào Quảng Ninh ở các tỉnh, thành trong nước và ở nước ngoài hãy phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, sức mạnh Đất mỏ anh hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh, bền vững hơn, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước; cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bài liên quan:

MẠNH TUÂN lược ghi