Khẳng định đóng góp trí tuệ của Quốc hội Việt Nam với AIPA - 42 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ sau khi kết thúc Đại hội đồng AIPA 42, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG cho rằng: Đến thời điểm này Đại hội đồng AIPA 42 đã thành công rất tốt đẹp. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia trách nhiệm, hiệu quả và sáng tạo vào các hoạt động của AIPA. Đặc biệt đó là bài phát biểu quan trọng mang thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ với AIPA. Những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội đã được ghi vào Nghị quyết chung của Đại hội đồng AIPA 42. Đây là sự khẳng định, ghi nhận những đóng góp trí tuệ của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội đối với bạn bè quốc tế trong khu vực và ASEAN.