Sổ tay:

Khó tham gia vì điều kiện tài chính 

Xem với cỡ chữ
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử quy định chi tiết về điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử. Trong đó, quy định điều kiện về tài chính đang nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp muốn tham gia thị trường này.

Việc quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ định danh và xác thực điện tử đa dạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc đăng nhập hệ thống và tham gia dịch vụ công trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử, duy trì sự liền mạch của các giao dịch điện tử. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử. Từ đó, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Song, để gia nhập thị trường này cũng không phải là điều dễ dàng cho các doanh nghiệp hiện nay.

Tại Khoản 3, Điều 18, Dự thảo quy định để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, doanh nghiệp phải tiến hành ký quỹ không kỳ hạn tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 20 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận.

Có thể thấy, việc yêu cầu các doanh nghiệp phải ký quỹ là cần thiết. Bởi lẽ, khoản ký quỹ này với mục đích để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra. Mục tiêu của quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và duy trì định danh và xác thực điện tử của khách hàng trong trường hợp công ty không còn tồn tại.

Tuy nhiên, so với lĩnh vực có tính chất tương tự như cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thì số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phải ký quỹ cao gấp 4 lần. Đây là khoản tiền khá lớn đối với các doanh nghiệp. Việc yêu cầu về tài chính của doanh nghiệp là một trong những rào cản khiến các doanh nghiệp không có tiềm lực tài chính tham gia vào thị trường này. Vì vậy cần phải thận trọng khi thiết kế điều kiện kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng tối thiểu về một mức tài chính nhất định.

Nguyễn Ngân