Năm 2021, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 đạt 100%

Năm 2021, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 đạt 100%

Chậm nhất năm 2021, các bộ, ngành và địa phương phải đưa dịch vụ công lên trực tuyến đạt 100% mức độ 4. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) – Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử - Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ trong hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 6.7.