Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

Không để chồng chéo, trùng lắp 

Xem với cỡ chữ
Chiều 24.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp trực tuyến, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
add
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp chiều 24.10. (Ảnh: Quang Khánh)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày cho biết, qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho thấy Luật có phạm vi điều chỉnh gồm 2 lĩnh vực là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ. Tuy nhiên, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ lại thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. Hai lĩnh vực này có mục tiêu và đối tượng điều chỉnh khác nhau, trong đó, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ với mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, bảo đảm an ninh con người; còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình giao thông. Thực tế cho thấy, trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang diễn biến rất phức tạp, vi phạm xảy ra phổ biến là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đáng báo động. Do đó, việc ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Từ đó, góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông tiến bộ, văn minh, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới.

a
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: Quang Khánh)

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 71 điều với những quy định về những nội dung yêu cầu chung trong quản lý về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Ủy ban cho rằng việc xây dựng, ban hành Luật này nhằm triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quản lý về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: Quang Khánh)

Về phạm vi điều chỉnh, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị chuyển các quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ và cơ quan đăng kiểm từ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sang điều chỉnh ở Luật này. Có ý kiến khác đề nghị cân nhắc việc quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong dự thảo Luật này.

Ủy ban nhất trí với đa số ý kiến trên và cho rằng cần phải tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh của dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để hoàn thiện, bảo đảm mối quan hệ hài hòa, thống nhất giữa 2 Luật này, không để chồng chéo, trùng lắp. Việc quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kiểm tra định kỳ trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là phù hợp. Việc quản lý tốt hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cũng là một biện pháp phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vì vậy, khi tách ra thành 2 luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là phù hợp.

Thành Trung