Không để thanh tra, kiểm tra ảnh hưởng đến doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra luôn là nỗi ám ảnh đối với các DN. Xác định được điều này, trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và quan điểm đồng hành với DN của tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh, kiểm tra; hạn chế tối đa phiền hà để DN tập trung cho sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn.

Để khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra đối với các DN, thời gian qua, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với DN. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành thanh tra trong công tác đổi mới, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra.


Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP Cẩm Phả

Việc thanh tra, kiểm tra bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chủ trì, phối hợp thực hiện quy chế; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh, kiểm tra. Bảo đảm mỗi DN chỉ được thanh tra không quá một lần trong năm, kiểm tra không quá hai lần trong năm, trừ trường hợp thanh, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết hợp thanh, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra tỉnh cũng ban hành văn bản về việc phối hợp thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra đối với danh nghiệp trên địa bàn đến các đơn vị thuộc Trung ương đóng trên địa bàn để biết, đề nghị các đơn vị trên chủ động điều chỉnh kế hoạch nếu có các trường hợp trùng chéo về đối tượng cũng như nội dung thanh tra, kiểm tra trên cùng một DN. Qua phản hồi của các cơ quan trung ương, tỉnh đã thống nhất phối hợp thành các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc chủ động đề nghị các đơn vị, sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, khi nhận được phản ánh của các DN về việc trùng chéo, Thanh tra tỉnh nhanh chóng xử lý với hướng điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị đối với DN.

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, năm 2018, thanh tra tỉnh đã thực hiện xử lý 15 trường hợp trùng chéo trong hoạt động thanh tra và kế hoạch thanh tra giữa các đơn vị thanh tra thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; điều chỉnh giảm các cuộc thanh, kiểm tra đối với 47 DN do có sự trùng chéo với các đơn vị thanh, kiểm tra bộ, ngành, Trung ương...  Cũng từ cuối năm 2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch của năm 2019, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở tổng hợp dự kiến của các đơn vị, đã sắp xếp, xử lý trùng chéo các cuộc thanh, kiểm tra đối với 259 DN.

P. NAM