Khuyến công Đồng Tháp nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động khuyến công như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Qua đó huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất, nhất là việc tận dụng những lợi thế, nguyên liệu tại chỗ.
Đồng Tháp hướng tới phát triển công nghiệp nông thôn một cách bền vững

Nhờ sự đầu tư của cơ cở kết hợp với nguồn vốn khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt động hiệu quả, nhất là nâng cao sức cạnh tranh và hoạt động bền vững. Tại công ty TNHH Nông trại 123 (huyện Lai Vung), nông trại tận dụng những nguyên liệu có sẵn tại địa phương để tạo nên những sản phẩm đặc trưng có giá trị cao. Ban đầu khởi nghiệp, nông trại xuất phát từ làm các sản phẩm thủ công truyền thống. Do đó, công ty đã không thể đáp ứng được những đơn hàng lớn của khách hàng. Từ khi có nguồn vốn khuyến công hỗ trợ, công ty đã mạnh dạn đầu tư những thiết bị hiện đại. Từ đó, năng suất sản phẩm tăng lên rõ rệt, đặc biệt là chất lượng sản phẩm được nâng cao. Chính điều này đã giúp công ty mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện tại, Công ty TNHH Nông trại 123 đang đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, hướng tới nhiều thị trường mới trong và ngoài nước. Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Thanh Hà cho biết, công ty được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (KC-TVPTCN) Đồng Tháp hỗ trợ việc đầu tư mua sắm máy rửa trái cây, máy sấy lạnh, máy đóng gói hút chân không. Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 50% giá trị máy móc, tương đương 290 triệu đồng. Việc hỗ trợ và mua sắm thiết bị máy móc này góp phần giúp đơn vị có thêm điều kiện nâng cao sản lượng và chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Sở  Công thương tỉnh Đồng Tháp đánh giá, những năm qua các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến được đánh giá hiệu quả, kịp thời giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lồng ghép các chương trình xúc tiến thương mại cũng góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, cũng như đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của Đồng Tháp. Giám đốc Trung tâm KC-TVPTCN Nguyễn Văn Luật cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách khuyến công, trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ cho các cơ sở về vấn đề nâng cao năng lực quản trị, quản lý. Hỗ trợ các cơ sở phát triển thương hiệu, thiết kế xây dựng bao bì, nhãn hiệu; tham gia các hội chợ, triễn lảm. Đặc biệt, trung tâm sẽ hỗ trợ các cơ sở sản xuất hạn chế việc xả thải, ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu thông qua chương trình kiểm toán năng lượng, cùng với đó, đánh giá việc sản xuất sạch hơn ở các cơ sở.

Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình khuyến công của tỉnh Đồng Tháp là 126,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia hỗ trợ 5,3 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng kinh phí, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ trên 23,7 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng kinh phí. Hỗ trợ từ các chương trình khác tại địa phương là trên 2,6 tỷ đồng, chiếm 2,1% tổng kinh phí. Tổng vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng chương trình trong giai đoạn này là 95,1 tỷ đồng (chiếm 75% tổng kinh phí). Đây là con số đáng ghi nhận về hiệu quả đầu tư của chương trình, đặc biệt là nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm lực của ngành công nghiệp khu vực nông thôn, đưa ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp đề ra nhiều chương trình khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nông thôn, tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, Trung tâm KC-TVPTCN Đồng Tháp sẽ hỗ trợ 8 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 174 cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời tổ chức tham gia 15 đợt hội chợ trong nước; tổ chức 5 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ 10 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký thương hiệu. Song song đó, hỗ trợ tư vấn cho 20 cơ sở công nghiệp nông thôn trong các hoạt động lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới...

Thảo Chi