Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ phương tiện thủy nội địa  

Xem với cỡ chữ
Cả nước hiện có hơn 285.000 phương tiện thủy đã được cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật. Theo chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành năm 2010 và 2012, phương tiện thủy nội địa phải trang bị thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do nước lẫn dầu trong buồng máy, do chất lỏng độc hại, do nước thải và do rác.

Ảnh minh họa (Nguồn ITN)

Hiện nay, các phương tiện thủy nội địa đã trang bị thiết bị ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm do nước lẫn dầu trong buồng máy, do chất lỏng độc hại, do nước thải và do rác. Tuy nhiên, còn nguồn gây ô nhiễm môi trường khác như khí thải vẫn chưa được kiểm soát. Nguyên nhân là do đặc thù của hoạt động giao thông thủy, phương tiện thủy mang tính xã hội, chủ yếu phục vụ dân sinh và tính phân tán cao, biến động thường xuyên. Bên cạnh đó,  việc đầu tư của chủ phương tiện để hiện đại hóa phương tiện rất hạn chế do điều kiện kinh tế khó khăn.
 
Hiện việc kiểm soát khí thải phương tiện thủy chủ yếu qua tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ của phương tiện trong quá trình đóng mới, thực hiện quy định về niên hạn sử dụng phương tiện thủy theo Nghị định số 111 ngày 20.11.2015 của Chính phủ...
 
Vì vậy, trong tương lai, phương tiện đường thủy cần rút kinh nghiệm từ lĩnh vực khác để có lộ trình kiểm soát khí thải đối với phương tiện thủy đang lưu hành, để góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
 

Bảo Ngân