Vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kịp thời khắc phục 

Xem với cỡ chữ
Từ 1.7.2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành nên việc kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để cấp sổ định danh cá nhân đã được thực hiện theo mô hình mới, thông qua Trục tích hợp quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, phản ánh từ các địa phương cho thấy, việc tiếp nhận số định danh cá nhân cho các dữ liệu khai sinh được cập nhật vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử đã phát sinh không ít vướng mắc, nhất là các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã. Đơn cử, khi thực hiện đăng ký khai sinh, nhiều trường hợp do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả ngay số định danh cá nhân cho công dân theo quy định, thậm chí Cơ quan đăng ký hộ tịch phải chờ sau nhiều ngày mới nhận được số định danh cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, các địa phương đã thực hiện việc cấp Giấy khai sinh chưa có số định danh cá nhân cho công dân.

Bảo đảm quyền lợi của trẻ dưới 6 tuổi trong trường hợp Giấy khai sinh chưa có số định danh cá nhân. (Nguồn ITN)

Hay, từ ngày 1.7.2021 đến nay, Bộ Công an tạm thời chưa tiếp nhận các thông tin điều chỉnh dữ liệu khai sinh trên Phần mềm Đăng ký khai sinh điện tử (do chỉnh sửa sai sót hoặc do thực hiện thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...) để cập nhật, đồng bộ vào thông tin công dân tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì thế, xảy ra tình trạng sai lệch thông tin giữa thông tin khai sinh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kịp thời tháo gỡ những vấn đề trên, Bộ Tư pháp có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm Đăng ký khai sinh điện tử.

Chẳng hạn, đối với các dữ liệu khai sinh đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân nhưng phần mềm thông báo trạng thái “Chờ Bộ Công an cấp Số Định danh cá nhân” trong thời gian dài (từ 24 giờ trở lên) vẫn chưa được cấp số định danh cá nhân, công chức Tư pháp - Hộ tịch liên hệ với Bộ phận hỗ trợ phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp để được hỗ trợ.

Hay, trường hợp nếu việc đăng ký khai sinh của công dân là hợp lệ nhưng dữ liệu khai sinh chưa thể “hoàn thành” do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả về số định danh cá nhân, công chức Tư pháp - Hộ tịch vẫn thực hiện in Giấy khai sinh từ Phần mềm Đăng ký khai sinh điện tử và trả Giấy khai sinh (chưa có số định danh cá nhân) cho công dân.

Có thể thấy việc cấp Giấy khai sinh (chưa có số định danh cá nhân) được cấp cho các trường hợp được nêu trên là do lỗi của hệ thống, thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chính vì vậy, Giấy khai sinh là hợp lệ, để bảo đảm quyền lợi cho công dân, Sở Tư pháp các địa phương cần trao đổi thống nhất với Cơ quan công an và Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố để các Cơ quan này có chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo đúng quy định, không được từ chối với lý do “không có số định danh cá nhân”.

 

Đình Khoa