Kịp thời trợ giúp pháp lý cho các trẻ em bị mồ côi do đại dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản số 437/CTGPL-TC&QLCL chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi do đại dịch Covid-19.
Các Trung tâm Trợ giúp pháp lý, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trợ giúp pháp lý trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi do dịch Covid -19

Công văn nêu rõ, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ bị mồ côi do dịch Covid-19 để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các em không bị xâm hại do không có sự giám hộ của cha, mẹ; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nắm bắt nhu cầu trợ giúp pháp lý của trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc có liên quan đến chế độ chính sách (theo các văn bản như Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (chú ý nội dung điều chỉnh lao động là trẻ em)...; các văn bản của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương khác) và tư vấn pháp lý hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (ví dụ như tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng ký khai sinh, nhận nuôi con nuôi....).

Công văn cũng yêu cầu, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đẩy mạnh truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em bằng nhiều hình thức, phương thức đa dạng, giúp trẻ em và người thân của các em biết đến dịch vụ trợ giúp pháp lý và sử dụng khi có nhu cầu.

Nguyễn Minh