Đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao

Đánh giá kết quả của Kỳ họp thứ Mười, đại biểu Quốc hội Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) nêu rõ, đây là kỳ họp đặc biệt. Diễn ra trong bối cảnh đất nước hứng chịu tác động "kép" của dịch bệnh và thiên tai, Kỳ họp thứ Mười khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội với mong muốn đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế.