Kỳ họp không có thời gian nghỉ 

Xem với cỡ chữ
Đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, nhiều đại biểu cho rằng kỳ họp đã thành công rất tốt đẹp. Cùng với sự điều hành, chủ động, linh hoạt, khoa học của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trong mỗi phiên họp thì bên cạnh đó, Quốc hội còn tranh thủ thời gian làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, các phiên họp ngoài giờ hành chính và điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình kỳ họp để phù hợp với công tác phòng, chống dịch covid-19.