Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Sơn La

Tạo “sức bật” cho nền kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Kiên trì “bám” kịch bản tăng trưởng đã đề ra; chủ động triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách ứng phó với mọi tình huống; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm “Cùng nỗ lực - Vượt thách thức - Đón thời cơ - Phục hồi nền kinh tế”; đưa ra giải pháp căn cơ tạo nên sự đột phá vào những tháng cuối năm… là những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập nhiều nhất tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh.

Nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"

Qua 6 tháng nỗ lực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, báo cáo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) 6 tháng đầu năm ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.577 tỷ đồng; thu hút được 32 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 870 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai, đến 30.6, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã đạt 12 tiêu chí. Đã xuất khẩu được 55.690 tấn nông sản các loại, giá trị khoảng 52 triệu USD sang thị trường 9 nước. Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm…

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm 2020 khiêm tốn hơn nhiều so với cùng kỳ các năm. Tuy nhiên, đúng như Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thái Hưng khẳng định: Đó là những nỗ lực rất đáng ghi nhận, bởi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là những khó khăn chồng chất khó khăn khi Sơn La phải đối diện với diễn biến bất lợi của thời tiết, mưa đá, gió lốc, đặc biệt ảnh hưởng toàn diện sâu rộng do thách thức do đại dịch Covid-19. Vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, được Trung ương đánh giá là tỉnh có nguy cơ thấp về dịch bệnh Covid-19; vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Đây cũng là động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020…

Theo các đại biểu, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt theo kỳ vọng, nhưng đây cũng chính là phép thử về ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Với kết quả nêu trên, càng thôi thúc các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ phân tích thấu đáo, đánh giá kỹ lưỡng những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở để đề xuất những kế sách phù hợp, khả thi cho những tháng cuối năm…

Tái khởi động nền kinh tế

Đến thời điểm này khi tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát, các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, cần nhanh chóng thúc đẩy “lò xo” kinh tế bật lên và khởi động lại. Điều này không dễ dàng bởi kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm không đạt theo kịch bản tăng trưởng đề ra; chất lượng tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực chưa bền vững và giảm mạnh so với năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn không đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 (bằng 93% so với cùng kỳ năm trước). Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo chưa bền vững, khả năng tái nghèo vẫn cao. Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp…

Khẳng định khó khăn, thách thức rất lớn, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đề nghị: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phúc tạp, cả hệ thống chính trị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đưa ra những giải pháp căn cơ mang tính đột phá những tháng cuối năm. Cần quan tâm thống nhất giải pháp thực hiện nghiêm túc việc “cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của tỉnh và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết” theo Nghị quyết của Chính phủ để cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  Quyết định các cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo…

Khẳng định kiên trì bám vững kịch bản tăng trưởng đã đề ra và tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy cũng như những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cho biết: Sẽ tiếp tục chủ động triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách ứng phó với mọi tình huống; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm “Cùng nỗ lực - Vượt thách thức - Đón thời cơ - Phục hồi nền kinh tế” nhằm tái khởi động nền kinh tế. Trong đó, ưu tiên các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

“Yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV đề ra. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với tổng hợp, xây dựng các kế hoạch về kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV...”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bách Hợp