Về nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào

Ký ức về "Ông Ké áo chàm" trong lòng người dân