Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kỳ vọng tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Đồng Nai đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi. Thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử đã thể hiện sự tin tưởng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Tin rằng, những đại biểu đã được cử tri tín nhiệm, bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực để phụng sự Nhân dân, địa phương, đất nước.

Khẳng định niềm tin, trách nhiệm của Nhân dân

Trong ngày hội toàn dân 23.5, hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Đồng Nai (chiếm 99,77% cử tri toàn tỉnh) đã nô nức tham gia bầu cử. Trong đó, Cẩm Mỹ và Định Quán là hai huyện hoàn thành công tác bầu cử với số lượng cử tri đi bầu cử đạt cao (Cẩm Mỹ đạt 100%, Định Quán đạt 99,99%). Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi.

​Tỉnh Đồng Nai với số lượng công nhân ngoại tỉnh đến làm việc rất đông, trên 1 triệu người, có những địa bàn có tỷ lệ cử tri tạm trú rất cao (Nhơn Trạch chiếm 37%) do đó lãnh đạo đã dự liệu hết những khó khăn liên quan đến yếu tố này. Trước đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở các nhà máy, xí nghiệp, công ty tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân lao động tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tỉnh cũng chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các huyện trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp không tổ chức tăng ca ngày chủ nhật 23.5 để người lao động tham gia đi bầu cử. Trên 15 nghìn công nhân thuộc diện tạm trú tại Đồng Nai đã chủ động đăng ký bầu cử tại tỉnh và đã được tạo điều kiện tối đa để được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình tại nơi tạm trú.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri vào các ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thể hiện rất rõ tại từng điểm bầu cử. Cử tri đến sớm, xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt nhận phiếu bầu; bảo đảm khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không ít cử tri khi đi bỏ phiếu đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cẩn thận chụp lại thông tin. Bằng trách nhiệm và niềm tin của mình, cử tri nghiên cứu kỹ từng ứng cử viên để chọn người nào có khả năng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình nhiều nhất.

Có thể thấy, thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân; là tiền đề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cử tri ấp 7, xã Đắc Lua, Huyện Tân Phú nhận phiếu bầu cử

Ảnh: Xuân Lượng 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu

Nhìn lại các cuộc TXCT vận động bầu cử, trước đông đảo cử tri, các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Đồng Nai đã khẳng định sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để phản ánh đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tích cực nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; đề xuất các chính sách liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội như nhà ở cho người thu nhập thấp; việc học tập của con em công nhân, người lao động nghèo… Cùng các cấp, ngành, cơ quan và Nhân dân cả nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; cửa quyền, sách nhiễu Nhân dân, từng bước xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Tin rằng, những đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu là những người bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và đã đạt nhiều thành tích trong công tác, tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, lập trường tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; làm tất cả mọi việc có lợi cho dân. Bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực để phụng sự Nhân dân, địa phương, đất nước.

Diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cuộc bầu cử ở Đồng Nai ghi nhận nhiều điểm đặc biệt: Đến ngày 23.5.2021 toàn tỉnh có 13 khu cách ly tập trung và 1 khu phong tỏa dân cư do dịch bệnh Covid-19. Mặc dù phải cách ly vì dịch bệnh nhưng không khí, quá trình diễn ra bầu cử tại 14 điểm vẫn được chủ động tổ chức thực hiện đúng quy định và thành công tốt đẹp. Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,77% cử tri đi bầu, so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,73%), tỷ lệ lần này là một biểu hiện của thành công và cả một cố gắng rất lớn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Số ứng cử viên và số ĐBQH được bầu lớn nhất từ trước đến nay với 20 người ứng cử ĐBQH, trong đó 6 người do Trung ương giới thiệu, 14 người do địa phương giới thiệu để bầu 12 đại biểu (nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 19 ứng cử viên để bầu 11 đại biểu).

 

BẢO TRÂM