Kỳ vọng về một Quốc hội đổi mới, sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Có thể thấy, vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song 99,6% cử tri cả nước đã hoàn thành quyền lợi và trách nhiệm của mình đó là đi bầu cử lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Với mỗi lá phiếu của mình, cử tri đã gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào 499 ĐBQH Khóa XV. Hơn lúc nào hết, khi đất nước đang đứng trước nhiều thách thức lớn của dịch bệnh yêu cầu thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch đòi hỏi mỗi ĐBQH Khóa XV cần phải thực sự nỗ lực, phát huy năng lực, bản lĩnh trí tuệ vào trong các hoạt động của Quốc hội, đóng góp những quyết sách quan trọng của đất nước.