Lai Châu: Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ 2 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thứ 4, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh. Về quy chế phối hợp, đề nghị xây dựng đề án ứng dựng CNTT trong hoạt động của Văn phòng, xem xét tích hợp cả nội dung biểu quyết của các đại biểu; về nội dung giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu thảo luận về việc có nên ban hành nghị quyết về nội dung giám sát này không... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chu Lê Chinh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND xây dựng đề án về ứng dụng CNTT trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9; đề nghị Văn phòng tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, để trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức ngày 9 - 11.8).

HOÀNG HÀ