Lai Châu: Kỳ họp thứ Nhất sẽ được tổ chức ngày 16.6 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin tại buổi họp báo mới đây của Thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XV, kỳ họp được tổ chức trong 1 ngày, khai mạc 8 giờ ngày 16.6 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. HĐND sẽ nghe UBBC tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; xem xét tờ trình và thông qua nghị quyết quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; quyết định số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh và quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Khóa XV trong năm 2021; nghe thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc TXCT với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THỦY NGUYỄN