"Làn gió mới" trên thị trường trái phiếu Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Kho bạc Nhà nước đã mua lại có kỳ hạn 1.538 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi sau 2 tháng triển khai nghiệp vụ này. Từ tháng 9, Kho bạc Nhà nước mở rộng tần suất mua lại vào tất cả các ngày làm việc trong tuần với kỳ hạn đa dạng, dự báo mang lại “làn gió mới” trên thị trường trái phiếu Chính phủ.
Ngân sách được lợi khi Kho bạc Nhà nước triển khai nghiệp vụ này
Nguồn: ITN

Mở rộng tần suất mua và kỳ hạn

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tháng 7 và 8, hai tháng đầu tiên triển khai nghiệp vụ này.

Theo đó, trong tháng 7, Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện giao dịch mua lại với kỳ hạn 14 ngày; tổng khối lượng giao dịch là 843,37 tỷ đồng; lãi suất bình quân 1,28%/năm.

Bước sang tháng 8, Kho bạc Nhà nước mở rộng thêm các kỳ hạn dài hơn với tổng khối lượng giao dịch đạt 694,62 tỷ đồng. Trong đó kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng giao dịch là 248,01 tỷ đồng, lãi suất bình quân 1,05%/năm; kỳ hạn 21 ngày có khối lượng giao dịch 346,94 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 0,96%/năm; kỳ hạn giao dịch 1 tháng có khối lượng giao dịch 99,67 tỷ đồng, lãi suất bình quân 0,9%/năm.

Như vậy, trong 2 tháng qua, Kho bạc Nhà nước đã mua lại có kỳ hạn 1.538 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Từ tháng 9, Kho bạc Nhà nước mở rộng tần suất triển khai nghiệp vụ này vào tất cả các ngày làm việc trong tuần cũng như thực hiện đa dạng các kỳ hạn từ 7 ngày cho đến 3 tháng. Trước đó, Kho bạc Nhà nước cho biết tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong quý III năm nay là 59.237 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng mua lại các kỳ hạn cho phù hợp với khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và tình hình thị trường. Sự có mặt của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu Chính phủ "làn gió mới" trong những tháng cuối năm.

Lợi cho ngân sách

Theo giới chuyên gia, việc Kho bạc Nhà nước sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân sách và ngân hàng. Cụ thể, sẽ giúp tiết kiệm chi cho ngân sách ở mức độ tương ứng với quy mô mua lại của Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng được hưởng lợi qua việc bán có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước nhờ chủ động tính toán, quản lý, kiểm soát được tình trạng thanh khoản và khả năng gia tăng lợi nhuận.

Kho bạc Nhà nước cho biết, triển khai nghiệp vụ này giúp tăng tính công khai, minh bạch hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, bởi đối tác giao dịch được mở rộng hơn so với nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Quy trình lựa chọn đối tác giao dịch được thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán. Sau khi thực hiện giao dịch, các thông tin về khối lượng, lãi suất mua lại tương ứng với từng kỳ hạn được công bố trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Cùng với đó, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đã hỗ trợ phát triển thị trường khi giúp tăng tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp, từ đó tác động hỗ trợ trở lại đối với hoạt động phát hành của Kho bạc Nhà nước trên thị trường sơ cấp. Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần phát triển thị trường tiền tệ.

Hà Lan