Lập bản đồ các khu vực bị nhiễm asen 

Xem với cỡ chữ

      Theo Cục Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, để có cơ sở thực hiện điều tra, khảo sát chi tiết ở các vùng, khu vực bị ô nhiễm thạch tín (asen) và đề xuất giải pháp khắc phục với Chính phủ, Cục đang chuẩn bị lập bản đồ tổng quan các vùng, khu vực nhiễm asen. Dự kiến tháng 6.2007 sẽ có kết quả điều tra, khảo sát tổng quan ở tất cả các địa phương, sau đó sẽ điều tra chi tiết ở những vùng ô nhiễm.

HA