Lý lẽ chưa thuyết phục

Quy định chuyển thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an trong dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là chưa thực sự thuyết phục. Nhấn mạnh điều này tại phiên thảo luận sáng 16.11, một số đại biểu Quốc hội cho biết, đây là hoạt động mang tính chất dân sự. Trong khi đó, tại Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1.8.2007, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X đã nêu rõ, một số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện dân sự hóa thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lý.

Bài 5: Thời kỳ mới trong hoạt động lập pháp

Bài 4: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Quốc hội và quy trình lập pháp

Bài 3: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

Bài 2: Sự hình thành và vận động của hệ thống pháp luật

Bài 1: Hiến pháp 1946 – Ý chí của dân tộc, kỷ cương của đất nước

Tiên phong trong tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế

Chúng ta đã làm rất kỹ và thận trọng!

Cân nhắc kỹ việc tách thành hai luật

Tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với việc trình dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo đúng chương trình đề ra, Chính phủ còn trình thêm dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Do hai vấn đề kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông đường bộ có liên quan, bổ trợ lẫn nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ phải cân nhắc rất kỹ việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật.

Phải đúng tinh thần lực lượng quần chúng tự nguyện

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện và tham gia phối hợp. Do đó, cần xác định rõ hơn vị trí của lực lượng này để làm căn cứ xác định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bố trí lực lượng và xác định tên gọi của cá nhân tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.