LienVietPostBank sắp hoàn thành Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ 

Xem với cỡ chữ
Dự kiến trong quý IV năm nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ hoàn thành Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP). Đây là cơ sở quan trọng giúp ngân hàng hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II.

Đại diện LienVietPostBank cho biết, trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho LienVietPostBank áp dụng Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn. ICAAP là một trong ba trụ cột quan trọng của chuẩn mực quốc tế Basel II về yêu cầu vốn tối thiểu, rà soát giám sát và nguyên tắc thị trường. Do vậy, việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II.

Áp dụng ICAAP còn giúp LienVietPostBank xây dựng được khung quản lý vốn đầy đủ cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ các mục tiêu tuân thủ của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ICAAP giúp ngân hàng thiết lập một chiến lược kinh doanh bảo đảm hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn. Việc hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột theo Basel II sẽ giúp tăng mức độ uy tín của LPB và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông và các cơ quan quản lý.

Hiện, LienVietPostBank và đối tác kiểm toán là KPMG đang tích cực triển khai ICAAP với quyết tâm hoàn thành bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Đ. Thanh