Lộ trình tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi của TP. Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Theo Kế hoạch 2917/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh, toàn bộ người dân trên 18 tuổi tại thành phố sẽ được tiêm đủ 2 mũi ngay trong năm 2021... Dự kiến sẽ có trên 7 triệu công dân được thụ hưởng chính sách này.