Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Lợi ích của Nhân dân, của đất nước là trên hết