Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số, một số thành viên Hội đồng Dân tộc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách theo nhóm đối tượng, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; tiếp tục cập nhật số liệu, tình hình thực tế, kiến nghị giải pháp liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương về vấn đề này.

Chính sách xã hội trong đại dịch Covid-19

Dù không ai mong muốn dịch bệnh, nhưng thông qua sự “kiểm nghiệm”, “thử thách” khắt khe, nghiệt ngã đến tàn khốc của đại dịch Covid-19, thì dư luận trong, ngoài nước đã phải công nhận rằng, hệ thống chính sách pháp luật về xã hội của Việt Nam là đúng đắn, chuẩn xác và hiệu quả.

Toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường

Trước khi có Luật Biên phòng Việt Nam, một số nội dung quy định về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân chưa được luật hóa, mới quy định về chủ trương, nguyên tắc, nội dung tại Luật Biên giới quốc gia năm 2003. Do đó, Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định nội dung cơ bản về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trên cơ sở thể chế hóa mục tiêu, quan điểm, phương châm Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

Khắc phục tình trạng "xé lẻ" trong quản lý

Cần sử dụng thống nhất một định nghĩa về ngành công nghiệp môi trường, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, pháp luật minh bạch, ổn định về lĩnh vực này, khắc phục tình trạng "xé lẻ" trong quản lý nhà nước để thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường phát triển trong thời gian tới. Đây là đề xuất được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo khoa học "Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp" vừa được Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Nâng điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp

Một trong những điểm mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 13.11.2020 là nâng cao điều kiện hoạt động dịch vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Luật cũng bổ sung nhiều chính sách mới, làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bỏ nhiều thủ tục, giảm chi phí, tránh phiền hà cho dân

Luật Cư trú năm 2020 đã thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân vì đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân chưa có nơi thường trú

Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung các quy định nhằm quản lý tốt hơn người chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu. Quy định mới này có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về dân cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân Việt Nam chưa có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Video New - Luật trong cuộc sống